We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

Společnost PROTEO CONSULT a.s. se zaměřuje na poskytování komplexních řešení v oblasti moderních diagnostických metod dopravních cest a vytváření a provoz systémů hospodaření s nimi. V oboru systému správy a kontroly dopravních cest poskytuje společnost kompletní rozsah specialovaných činností od sběru dat pomocí laserscanové, georadarové a dalších technologií, přes diagnostické vyhodnocení a až po implementaci analytických výstupů do systému ekonomické plánování staveb a údržby.
Společnost zastupuje na českém a slovenském trhu finskou společnost ROADSCANNERS OY, která představuje světovou špičku v oblasti aplikací pro vyhodnocení kontinuální diagnostiky dopravních staveb. Od konce roku pak nově výhradně zastupuje rovněž systém pro mapování podélné nerovnosti dopravních komunikací DYNVIA.

Business size

1-10 employees