About Us

Cílem sdružení Meet 2 Grow je vytvořit podmínky pro snazší uplatnění studentů, absolventů, rodičů na rodičovské dovolené, starších pracovníků a dalších zájemců na českém trhu práce, a to prostřednictvím praktických stáží, celoživotního vzdělávání a využívání flexibilních forem práce.

Veškeré aktivity jsou samozřejmě realizovány v úzké kooperaci s firmami a výzkumnými organizacemi, které teoretické znalosti získané při studiu doplní o praktické zkušenosti. Zkušenosti, které mohou velmi významně ovlivnit jejich budoucí uplatnění na trhu práce.

Za nejdůležitější přínos pro všechny zapojené subjekty ze všech cílových segmentů považujeme zajištění moderace při komunikaci a řešení konkrétních zadání. Realizační tým projektu považuje za největší problém, který v současné době brání plnohodnotné spolupráci, neporozumění mezi akademickou a komerční sférou. Tuto překážku chceme odstranit.

Business size

1-10 employees

Commercial presence