About Us

INPOL provides insurance advisory and complex insurance services for leading corporations in the region with main focus on the Czech market.
INPOL provides its clients with comprehensive services for the preparation, conclusion and administration of insurance contracts,loss adjustment, auditing of personal insurance policies, creation of strategies for coverage of insurance risks and other services.
With aim to diversify its activites, a new subsidiary company has been established, which ranks among top online financial services platform across the CEE region. Operations are conducted through its many partner portals , which
Thanks to activities of Inpol online the group ranks as one of the most important insurance and financial services group in the region.

Pojišťovací makléřství INPOL, je společností zajišťující komplexní služby při přípravě, uzavírání a správě pojistných smluv, při likvidaci pojistných událostí, přípravě a realizaci individuálních pojistných programů, vytváření strategie krytí poj. rizik
Pojišťovací makléřství INPOL, patří k největším společnostem svého druhu na území České republiky.
Pro diverzifikaci aktivit byla založena dceřiná společnost Inpol online, která se přední platformou pro online finanční služby v regionu. Hlavní aktivity INPOL online tkví v provozování sítě partnerských portálů, čímž se řadí mezi nejvýkonnější online společnosti na trhu.
Také díky aktivitám Inpol online se skupina řadí mezi nejvýznamnější pojišťovací subjekty v regionu.

Business size

101-500 employees