We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

Hologramy, holografické plomby a pečetě se stále více využívají k autorizaci tiskovin, deklarování originality produktů ale i k pečetění těch částí výrobků, u kterých je nutné spolehlivě rozpoznat neautorizované vniknutí. Hologram se stává velmi vyhledávaným a efektivním způsobem ochrany před paděláním a zneužitím čehokoli, co je možné hologramem opatřit. Definuje nejvyšší standard zabezpečení dodávající navíc označenému předmětu punc profesionality a originality. Obecně existuje celá řada postupů vytvoření holografického obrazu a také rozličné způsoby jeho využití, včetně původně zamýšleného ukládání dat na optické nosiče. Při tvorbě holografických samolepek se pochopitelně nevyužívá všech nákladných postupů, vzešlých z velmi drahých výzkumů v laboratořích; nejedná se ostatně o technologii uskladnění dat. Co je ale všem hologramům společné, jest vysoké rozlišení grafického výstupu, které mnohonásobně překračuje možnosti klasického tisku. To je také jedna z vlastností, díky které je velmi ztíženo jeho eventuální padělání ale též jedna z nutných podmínek pro vznik onoho typického „holografického“ efektu. Navíc vysoké rozlišení dovoluje hologram opatřit i ochrannými znaky, o nichž uživatel ani nebude vědět a bude je možné kontrolovat jen pouze pomocí speciálních zařízení nebo dokonce pouze v laboratoři. Jedná se např. o mikrotexty nebo mikrografiku, která může být navíc dle přání při výrobě vyvedena tak, že bude čitelná pouze při nasvícení laserovým světlem.

Industry

Business size

1-10 employees

Keywords

Commercial presence